Verwijzers

Verwijzen via Zorgdomein naar Ceulen Huidkliniek

Ceulen Huidkliniek is een zelfstandig behandelcentrum voor dermatologische zorg. Dit betekent dat medisch specialistisiche zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraars op voorwaarde dat de huisarts de patiënt verwijst.

Zorgdomein

Als huisarts kunt u digitaal uw patiënten naar Ceulen Huidkliniek verwijzen via Zorgdomein.

Bent u nog niet aangesloten bij Zorgdomein, dan kunt u natuurlijk ook nog steeds op de bekende wijze met een verwijskaart uw patiënten naar Ceulen Huidkliniek verwijzen. Via contact maakt uw assistente of patiënt zelf eenvoudig een afspraak bij een van onze dermatologen of huidtherapeuten. 

  


Ksyos TeleDermatologie

Roeland Ceulen is sinds kort gestart met het beantwoorden van teledermatologische consulten in de regio Helmond. Ksyos TeleDermatologie geeft u als huisarts eenvoudig de meekijkhulp van de dermatoloog. Roeland Ceulen: ïk zorg voor een adequaat antwoord waarmee u echt geholpen bent, veelal binnen enkele uren!"

Wilt u graag samenwerken met de dermatologen van Ceulen Huidkliniek en werkt u reeds met Ksyos TeleDermatologie? Voeg dan Ceulen Huidkliniek eenvoudig toe via uw "instellingen" binnen Ksyos TeleDermatologie. Wilt u graag starten met TeleDermatologie, meldt u zich dan hier aan.