Kwaliteitsbeleid

Expertise, zichtbaar goed geregeld

Bij Ceulen Huidkliniek is de zorg voor uw huid goed geregeld. Ons behandelteam bestaat uit een combinatie van dermatologen en huidtherapeuten. Deze unieke samenwerking maakt dat bij Ceulen Huidkliniek alle expertise in huis is voor alle behandelingen aan uw huid. Dit kan variëren van een eenvoudig huidverzorgingsadvies tot een medisch specialistische behandeling van uw huidziekte met medicijnen of een chirurgische ingreep. Ook wanneer u voor een cosmetische behandeling met bijvoorbeeld injectables naar Ceulen Huidkliniek komt, wordt u altijd behandeld door een dermatoloog met affiniteit voor cosmetiek.

Dermatoloog

Dermatologen hebben na hun universitaire geneeskundeopleiding een 5 jaar durende vervolgopleiding tot dermatoloog gevolgd. Om de registratie van dermatoloog te behouden, volgt de dermatoloog jaarlijks nascholingen. Hierdoor bent u verzekerd dat zijn dermatologische kennis en kunde up-to-date is.

Huidtherapeut

Niet iedereen mag zich zomaar huidtherapeut noemen, want het is een beschermde titel. Huidtherapeuten zijn HBO-gediplomeerd, en voldoen aan wettelijk vastgelegde opleidings- en deskundigheidseisen. De huidtherapeut weet raad met een breed scala aan huidaandoeningen. Een keuze voor de huidtherapeut is een keuze voor een professionele en adequate behandeling.

Kwaliteitregister

De dermatologen werkzaam bij Ceulen Huidkliniek staan geregistreerd in het BIG-register. De huidtherapeutes werkzaam bij Ceulen Huidkliniek staan geregistreerd in het KP-register  Een BIG- of een KP-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Binnen Ceulen Huidkliniek is een kwaliteitsmanager werkzaam. Het kwaliteits- en veiligheidssysteem zijn een continuproces welke de grondslag vormen voor het het leveren van kwalitatieve zorg binnen Ceulen Huidkliniek.

Wachttijden


Kwaliteitsbeleid

Toelichting: De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding.  Er bestaat de mogelijkheid om wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar te laten uitvoeren wanneer u de wachttijd te lang vindt. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden Nza 

 

Onafhankelijke toetsing

Algemeen

Wij proberen onze patiënten zo veel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te leveren. Daarbij willen wij een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bereiken. De dermatologen en huidtherapeuten van Ceulen Huidkliniek werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging en bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen om zich te blijven scholen. Bovendien vergaderen zij tweewekelijks over medisch inhoudelijke zaken, bespreken richtlijnen en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Alle behandelingen bij Ceulen Huidkliniek zijn geprotocolleerd, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een behandeling wordt uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers op een uniforme wijze inwerken. Natuurlijk beschikt Ceulen Huidkliniek ook over een AED (www.aed4.eu) en volgen alle medewerkers en artsen jaarlijks een reanimatie cursus. Wij proberen zo de kwaliteit bij Ceulen Huidkliniek op een hoog niveau te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf bepaald wordt, wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs.

Apparatuur

Net als in iedere andere zorginstelling wordt al onze apparatuur jaarlijks gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. De gebeurt uiteraard door een onafhankelijke instantie.

Hygiëne

Bij Ceulen Huidkliniek zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers die met patiënten, patiëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. Ceulen Huidkliniek wordt tevens jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke infectiepreventie deskundige van bureau Tensen en Nolte. Zij draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing van de hygiëneprotocollen. In 2017 heeft het team van Ceulen Huidkliniek het Keurmerk voor Infectiepreventie ontvangen. 

Het steriliseren van onze instrumenten wordt verzorgd door de (ISO gecertificeerde) sterilisatieafdeling van ziekenhuis Bernhoven te Uden.

Medicatie

In een zelfstandige kliniek als Ceulen Huidkliniek worden regelmatig geneesmiddelen gebruikt en verstrekt. De levering van deze geneesmiddelen en de controle hierop is in handen van apotheek Mediq Apotheek Helmond-West.

ZKN

Ceulen Huidkliniek staat voor hoogwaardige kwaliteit, korte wachttijden, innovatieve behandelmethoden, vriendelijke sfeer, betere service en vooral aandacht voor de mens achter de patiënt. Daarom is Ceulen Huidkliniek lid geworden van Zelfstandige Klinieken Nederland (www.zkn.nl). Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd en een optimale behandeling in een prettige omgeving.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uiteraard voldoet Ceulen Huidkliniek aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien hebben alle medewerkers van Ceulen Huidkliniek in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens. Voor meer informatie klik hier.

Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten, huidtherapeuten en de rest van het ondersteunend team dragen daar aan bij.

Zo werken wij continue aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend zijn. Immers: 'je werkt hier veilig of je werkt hier niet'.

Ook u als patiënt kunt bijdragen aan de veiligheid in onze organisatie door onveilige situaties te melden. Dat kan direct aan één van onze medewerkers, of door ons een email sturen. 

Patiëntervaringen

Middels enquêtevragenlijsten monitoren wij de ervaringen die u als patiënt heeft met de verleende zorg bij Ceulen Huidkliniek. De resultaten van deze onderzoeken zijn beschikbaar. Indien u de resultaten wilt lezen klik dan direct verder voor het rapport. 

Klacht

De medewerkers van Ceulen Huidkliniek doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Ceulen Huidkliniek het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

In deze brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Maak nu een afspraak

Bel mij terug